Trở về

Hội thảo trực tuyến “Sản xuất thông minh: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan”

02/09/2021 lúc 08:40

Ngày 8/9/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và China Productivity Centre (CPC) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Sản xuất thông minh: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan”.

Ra mắt Hội đồng Chứng nhận chuyên gia năng suất

01/09/2021 lúc 04:52

Chuyên gia năng suất trong nước sẽ được Hội đồng chứng nhận theo chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) và được chấp nhận ở tất cả các nước thành viên APO.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng'

28/01/2021 lúc 01:45

Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Triển khai dự án Mô hình cải tiến năng suất tổng thể tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 05

18/01/2021 lúc 04:33

Xác định ứng dụng công nghệ quản trị , công nghệ thông tin, tự động hóa là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, vì vậy, bên cạnh việc duy trì vận hành hệ thống sản xuất điện Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 còn chú trọng việc áp dụng triển khai các mô hình nâng cao năng suất, quản lý chất lượng.