Trở về

Đổi mới hoạt động đánh giá chứng nhận thực hành tốt 5S

04/11/2021 lúc 01:19

Ngày 02/11/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tiến hành Đánh giá Chứng nhận thực hành tốt 5S theo hình thức trực tuyến đối với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng).

Hội thảo trực tuyến giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020

22/10/2021 lúc 09:15

Báo cáo Năng suất Việt Nam năm 2020 được chính thức giới thiệu, cung cấp bức tranh toàn cảnh về năng suất gồm năng suất lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp - TFP, năng suất vốn của Việt Nam năm 2020 và giai đoạn 2011-2020.  

ISO 56000 - Bộ tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp thiết lập nền tảng để đổi mới

15/10/2021 lúc 06:16

Với sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những định hướng cải thiện năng suất, khả năng cạnh tranh đã chuyển từ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, chất lượng sang đổi mới và tinh thần sáng tạo. Trong các doanh nghiệp đổi mới có thể được thực hiện đối với sản phẩm, dịch vụ, quá trình, thiết bị và công nghệ, phương pháp quản lý, mô hình kinh doanh và hầu như tất cả các khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Hội thảo Giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam 2020

14/10/2021 lúc 10:47

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) trân trọng thông báo và kính mời Quý cơ quan tham dự Hội thảo Giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam 2020.

Hỗ trợ xây dựng lộ trình hướng tới chuyển đổi số tại doanh nghiệp việt nam

30/09/2021 lúc 05:23

Ngày 3/6/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Thủ tướng phê duyệt đã nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Theo đó, chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên thế "kiềng 3 chân" là Chính phủ số - kinh tế số - xã hội số. Việc xây dựng Chính phủ điện tử được nhận định tạo điều kiện kiên quyết để xây dựng thành công Chính phủ số tại Việt Nam.