Trở về

Mô hình cải tiến năng suất chất lượng tại Công ty Cổ phần 26

03/01/2021 lúc 03:06

Chọn lĩnh vực sản xuất giày da để tham gia dự án Mô hình năng suất tổng thể do Bộ Công Thương hỗ trợ, chỉ sau 3 tháng, Công ty Cổ phần 26 đã nhận quả ngọt của quá trình cải tiến.

Báo cáo "Đánh giá Sản xuất thông minh tại các nước thành viên APO"

30/12/2020 lúc 03:28

Báo cáo “Đánh giá về Sản xuất thông minh ở các nước thành viên APO” do 07 chuyên gia năng suất của các nước viết với mục tiêu đánh giá và lập hồ sơ mức độ hoạch định chính sách, thực hiện và áp dụng sản xuất thông minh ở các nước thành viên. Dự án phân tích một số phân khúc ngành và công ty dưới dạng nghiên cứu điển hình để tìm ra và xác định các lĩnh vực mới nổi nơi sản xuất thông minh cần trở thành trọng tâm để hỗ trợ nhu cầu của các nước thành viên. 

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo- Ngọn hải đăng định hướng nâng cao năng suất Việt Nam trong thập kỷ mới

28/12/2020 lúc 09:19

Để đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực chính tạo ra sự bứt phá về tăng năng suất lao động của quốc gia và tăng trưởng bền vững và là một trong những yếu tố then chốt góp phần giúp thu hẹp khoảng cách về năng suất với các quốc gia phát triển hàng đầu trong khu vực và trên thế giới, cũng như thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần xây dựng và phát triển Kế hoạch tổng thể năng suất quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực chính để tạo ra sự bứt phá về tăng năng suất và tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

 

Bức tranh năng suất Việt Nam và một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để cải thiện năng suất Việt Nam

23/12/2020 lúc 09:48

Hơn 3 thập kỷ đổi mới, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 5 lần, chủ yếu dựa vào tăng năng suất lao động, đồng thời, hơn một nửa dân số đã thoát khỏi nghèo đối và chất lượng cuộc sống đã cải thiện đáng kể. Mặc dù đã có nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn một chặng đường khá dài để Việt Nam có thể bắt kịp các nền kinh tế phát triển. 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình, kế hoạch để cải tiến, thúc đấy sản xuất thông minh trong nhà máy

18/12/2020 lúc 02:09

Ngày 17-18/12/2020, Viện Năng suất Việt Nam triển khai Đánh giá mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp với Công nghiệp 4.0 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về công nghệ.